top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 52 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso sa Daniel 1

- Pagpapakilala sa Daniel 2

- Bakit nagkaroon ang hari ng panaginip na nakakagulo sa kanya?

- Bakit napakahigpit ng parusa ng hari kapag hindi maipaliwanag ng mga pantas ang panaginip? Ano ang ipinahahayag nito tungkol sa hari?

- Paano tumugon ang mga pantas sa kahilingan ng hari? Ano ang ipinahahayag nito tungkol sa kanila?

- Paano tumugon si Daniel sa utos ng hari na patayin ang mga pantas? Ano ang ipinahahayag nito tungkol sa kanya?

- Ano ang tugon ni Daniel matapos na ilahad ng Diyos sa kanya ang hiwaga?

- Paghambingin ang mga tugon nina Arioc at Daniel sa hari. Ano ang ipinapahiwatig ng mga tugon na ito?

- Ano ang panaginip ng hari?

- Ano ang interpretasyon ng panaginip ni Haring Nebukadnezar?

- Kung si Cristo Jesus ang bato, bakit hindi dumating ang kaharian Noong unang pagdating ni Cristo?

- Ano ang kahulugan ng interpretasyon ng panaginip ng hari para sa atin ngayon?

- Ano ang reaksyon ng hari noong nailahad ang hiwaga?

- Ano pang mga kaisipang simboliko ang makukuha natin mula sa istatuwang bakal na lalaki?

- Paano makukumpleto ni Daniel ang tatlong taong pagsasanay at makilala bilang isa sa mga pantas kung nanaginip ang hari noong ikalawang taon ng kanyang paghahari?

Daniel 2 Gabay sa Pag-aaral - 52 Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.