top of page

Angels in the Glen Resources

I-download ng LIBRE gamit ang promo code: TAGALOG

Tutulungan kayo ng 44 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Bakit kailangan pag-aralan ang propesiya sa Biblia?

- Ano ang prinsipyo ng literal at espirituwal sa pagbibigay kahulugan sa mga propesiya sa huling araw?

- Bakit pinahintulutan ng Diyos si Haring Nebukadnezar ng Babilonia na lusubin ang Kanyang bayan at ang Kanyang banal na lungsod?

- Ano ang tema ng buong aklat ng Daniel? Bakit mahalagang maunawaan ito?

- Ano ang kahalagahan ng mga pangalan sa Biblia at ng kanilang mga kahulugan?

- Ano ang kaugnayan ng desisyon ni Daniel na huwag dumihan ang kanyang sarili sa ating mga pang-araw-araw na pagpili?

- Ano ang prinsipyo ng araw-taon? Paano ginagamit ang prinsipyong ito upang tumpak na maunawaan ang mga propesiyang may panahon sa Daniel at Apocalipsis?

Gabay sa Pag-aaral para sa Daniel 1 - 44 na Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.