top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 63 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso ng Daniel 1-6

- Pagpapakilala sa Daniel 7

- Pagrerepaso ng Balangkas ng Daniel 2

- Ano ang prinsipyo ng paggamit ng Biblia sa pagbibigay kahulugan sa Biblia?

- Sino ang apat na hayop sa Daniel 7?

- Tungkol saan ang paghuhukom sa langit? Sino ang hinuhukuman?

- Sino ang Anak ng Tao? Bakit Siya lumalapit sa Matanda sa mga Araw?

- Paano nakaugnay sa Daniel 2 ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa Daniel 7?

- Ano pang mga pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari ang kailangan natin mapansin sa Daniel 7?

- Ano ang sampung katangian ng maliit na sungay?

- Paano natin tutuusin ang haba ng propesiya na panahon, mga panahon, at kalahating panahon

- Anong iba pang mga impormasyon mula sa Biblia ang kailangan nating isaalang-alang bago natin tukuyin ang maliit na sungay?

- Sino ang maliit na sungay?

- Sino ang tatlong sungay? Bakit sila tinanggal?

- Bakit ba hindi maaaring maging si Antiochus Epiphanes ang maliit na sungay?

- Pagbubuod ng Daniel 7

Daniel 7 Gabay sa Pag-aaral - 63 Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.