top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 38 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso ng Daniel 5

- Pagpapakilala sa Daniel 6

- Ano ang nakikita ni Dario kay Daniel?

- Bakit ginamit ang kautusan ng Diyos para paratangan si Daniel?

- Paano nagsabwatan ang mga taga-pangulo at mga satrap upang pagbintangan si Daniel?

- Ano ang ginawa ni Daniel nang malaman niyang napirmahan na ang batas?

- Ano ang reaksyon ni Dario sa paratang laban ka Daniel?

- Ano ang mga sumusunod na hakbang ng hari?

- Ano ang masasabi natin tungkol sa pagkaligtas kay Daniel?

- Bakit pati ang mga asawa at anak ay itinapon sa yungib ng mga leon?

- Bakit mahalaga ang mga huling pananalita ng hari?

- Ano ang mga pagkakatulad sa Daniel 6 at sa tanda ng hayop?

- Paano maihahambing ang Daniel 3 at 6 sa mga pangyayari sa huling araw?

- Pagbubuod ng Daniel 6

Daniel 6 Gabay sa Pag-aaral - 38 Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.