top of page

Tagalog
Mga materyales na maaaring i-download

IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGGAMIT:  Ang mga gabay sa pag-aaral na ito ay para sa personal na pag-aaral ng Biblia, pag-aaral sa maliit na grupo, o iba pang higit na malaking pagtitipon para sa pagtuturo. Panoorin ninyo ang mga video na nauukol para sa bawat chart/timeline upang hindi lamang ninyo ito maunawaan nang lubos kundi maituro sa wastong konteksto. Hinihiling namin na inyong kilalanin ang Angels in the Glen sa mga pampublikong paghahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng aming pangalan at website sa anumang slide na nagpapakita ng aming materyales. Ang lahat ng pananalapi na kikitain mula sa pag-download ng mga materyales na ito ay direktang babalik sa ministeryong ito at sa pagpapalaganap ng mga turong ito.   

 

Nais naming pasalamatan ang mga kasamahan namin na sina Don Baltazar, Joel Mazo, at Ephraim Villaruel na gumawa upang maipangalat namin ang mga materyales na ito sa Tagalog.

I-click ang mga link sa ibaba upang makapili ng gabay sa pag-aaral:

bottom of page